Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je zábavná forma zapamätávania si hmatov na strunách huslí, ktoré sú prepojené s pomenovaním tónov a ich zápisom v notovej osnove. Nakoľko je Hra dominantná činnosť dieťaťa do určitého veku života, môžeme ju použiť aj pri začínajúcich huslistoch cielene. Pravda je, že každý človek si príležitostne rád zahrá nejakú spoločenskú hru. […]

Ponúkam vám KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH. Tento videokurz hry na husliach vznikol, ako pomôcka pre rodičov začínajúcich huslistov. Ako učiteľka hry na husliach sa stretávam s deťmi, ktoré majú veľkú chuť naučiť sa hrať na husliach. Počas mojej pedagogickej praxe som zistila, že pokiaľ rodičia začínajúcich huslistov nemôžu byť z rôznych dôvodov prítomní […]

Ponúkam vám metodickú príručku FAREBNÉ STRUNY, ktorá vznikla ako pokračovanie Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach https://violin.preferably.eu. Môže sa používať aj samostatne ako literatúra pre žiakov prípravného štúdia v základnej umeleckej škole a samoukov v hre na husliach. Nie je to klasická „Škola hry na husliach“. Príručka obsahuje Slovenské ľudové piesne a jednu hudobnú hádanku. Cvičením – hraním […]