Spread the love

Ponúkam vám metodickú príručku FAREBNÉ STRUNY, ktorá vznikla ako pokračovanie Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach https://violin.preferably.eu. Môže sa používať aj samostatne ako literatúra pre žiakov prípravného štúdia v základnej umeleckej škole a samoukov v hre na husliach. Nie je to klasická „Škola hry na husliach“. Príručka obsahuje Slovenské ľudové piesne a jednu hudobnú hádanku. Cvičením – hraním piesní z metodickej príručky FAREBNÉ STRUNY  si žiak alebo samouk upevní základné vedomosti, zdokonalí nadobudnuté základné technické zručnosti a bude prežívať radosť z ich interpretácie na husliach.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí. V prvej časti graficky znázorňuje základné pojmy a v druhej časti nabáda osvojiť si a precvičovať základné technické zručnosti hraním piesní na husliach. Prvé piesne sa nehrajú priamo z nôt, ale pomocou farebne vyznačených strún a farebného zápisu čísel. V ďalších piesňach sa k hraniu piesní podľa farebného zápisu čísel pripája aj hranie melódií piesní podľa notového zápisu. Pre rýchle a jednoduché zapamätanie používam v metodickej príručke aj grafické – farebné zadelenie sláčika. Dôležitou súčasťou je tiež nácvik plynulého prechodu sláčika zo struny na strunu bez nehudobných zvukov. Farby, grafické značky, čísla a noty jednoduchým spôsobom usmerňujú žiaka/samouka pri cvičení na husliach.

Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod a melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeón. To znamená, že rodičia, súrodenci, alebo kamaráti začínajúceho huslistu/samouka ktorí už vedia hrať na niektorý z uvedených harmonických nástrojov môžu huslistu začiatočníka sprevádzať – majú príležitosť si spolu zahrať. Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY môže byť odrazovým mostíkom k pokračovaniu štúdia hry na husliach.

ukážka dvojstrany

Komentáre

Pridaj komentár