Spread the love

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je zábavná forma zapamätávania si hmatov na strunách huslí, ktoré sú prepojené s pomenovaním tónov a ich zápisom v notovej osnove. Nakoľko je Hra dominantná činnosť dieťaťa do určitého veku života, môžeme ju použiť aj pri začínajúcich huslistoch cielene. Pravda je, že každý človek si príležitostne rád zahrá nejakú spoločenskú hru. Je to spôsob uvoľnenia a odreagovania sa v dnešnom rýchlom svete. Kvarteto pre huslistov je dobrým prostriedkom na pestovanie vnímania, logického myslenia a úspešného dosiahnutia cieľa. Dôsledkom hrania sa s kvartetom sú upevnené teoretické vedomosti, ktoré vie začínajúci huslista používať  v praxi pri hraní na husliach.

Hra Kvarteto pre huslistov obsahuje 32 kariet. Hru môže hrať ľubovoľný počet hráčov, najmenej však traja. Cieľom je vytvoriť kvarteto zo 4 kariet, na ktorých je vyznačený rovnaký hmat na každej strune huslí. Hmaty na husliach sú zapísané farebnými číslami a sú prepojené s farebným zápisom nôt v notovej osnove s ich pomenovaním.

Každá struna na husliach je vyznačená špecifickou farbou:

  • struna E – hnedá farba
  • struna A – zelená farba
  • struna D – oranžová farba
  • struna G – modrá farba

Špecifickú farbu struny vystihuje aj tou istou farbou zvýraznený hmat na strune, farebne zapísaná nota v notovej osnove  a obvod karty. Karty sa zamiešajú a všetky sa rozdajú  medzi hráčov. Ak sa u niektorého z hráčov objaví úplné kvarteto, mal by ho vyložiť na stôl. Začína hráč zľava od rozdávajúceho, a to tak, že sa opýta ktoréhokoľvek zo spoluhráčov na požadovanú kartu, ktorá mu chýba do vytvorenia jeho kvarteta. Pokiaľ túto kartu vyzvaný hráč má, musí ju žiadateľovi odovzdať. Pokiaľ pýtajúci neuhádol, pokračuje v hre ďalší hráč. Otázka pýtajúceho má obsahovať pomenovanie zapísaného hmatu – prstu na strune a pomenovanie farebne zapísanej noty v notovej osnove. V strede každej karty sa nachádzajú tri noty. Každá nota je vyznačená špecifickou farbou struny a obsahuje zapísaný hmat na strune a pomenovanie  noty v notovej osnove, ktorú je potrebné získať. Ak hráč získa štyri karty s rovnakým  hmatom na štyroch strunách huslí, má spárované kvarteto a okamžite ho vyloží na stôl. Vyhráva ten hráč, ktorý má najviac kvartet.

Kvarteto pre huslistov je farebne prepojené s metodickou príručkou FAREBNÉ STRUNY.

Pridaj komentár