Spread the love

Spoločnosť pod obchodným menom „Mgr. Stanislava Maráková, DiS.art.“ s IČO: 41057830 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky musical.preferably.eu. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:

  • Základnej funkčnosti webových stránok.
  • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

Cookies sú používané aj na nevyhnutné fungovanie web stránky, napr. pre prihlásenie a využívanie našich služieb.
Našu web stránku je možné prechádzať aj v móde prehliadača, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Pre viac informácií stačí zadať do Google: „Ako vypnúť cookies v prehliadači“ alebo anglickým výrazom: „How do I disable cookies“. V tomto móde bez cookies ale nie je možné zaregistrovať sa na našej web stránke a plnohodnotne využívať naše neplatené ako aj platené služby.