Spread the love

Kto sa pýta, veľa vie a obyčajne ten dostáva odpoveď 🙂 Prinášame vám niektoré najčastejšie otázky. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na vašu otázku, prosím, kontaktujte nás.

Čo je videokurz: KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH?

Je to možnosť, pomocou ktorej si v pohodlí domova môžu rodičia spolu so svojimi ratolesťami pozrieť, precvičiť a naučiť sa správne základy hrania na husliach. Je to príležitosť pre samoukov, ako jednoducho získať odborné informácie a rady k príprave k hre na nástroji – k základom hry na husliach.
KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH je zostavený zo 6 lekcií. Lekcie obsahujú videá, ktoré majú byť nápomocné pri domácom cvičení. Dĺžka trvania celého kurzu je 31 minút. Videá sú sprevádzané hudbou a titulkami. Titulky poskytujú odborné rady a opisujú cviky na získanie základných technických zručností.
Pretože je dôležité, aby si začínajúci huslista osvojil správne technické zručnosti a návyky medzi ktoré patria: správny postoj pri hraní na husliach, držanie huslí, nasmerovanie ľavej dlane, dopad prstov na struny, nácvik uchopenia husľového sláčika, nasadzovanie sláčika na struny bez zvuku huslí a vedenie sláčika po strunách huslí. Tento kurz obsahuje potrebné informácie pre všetky spomenuté požiadavky.

Komu je videokurz určený?

Videokurz je zameraný na pomoc žiakom a ich rodičom pri cvičení na husliach v domácom prostredí.Lekcie v kurze obsahujú uvoľňujúce cvičenia pre svaly oboch rúk, ktoré pomôžu uvoľniť nesprávne kŕčovité držanie huslí, alebo sláčika (pociťované, ako svalové napätie – bolesť). Demonštrované cvičenia umožnia ladné vedenie sláčika po strunách huslí.
Kurz je tak prepracovaný, že môže byť odrazovým mostíkom k začatiu štúdia hry na husliach. Čiže je vhodný, ako vyučovacia pomôcka aj pre samoukov.

Čo všetko sa naučím pomocou ponúkaného videokurzu?

KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH obsahuje dve edukačné hry, ktorých opakovaným hraním žiak, alebo samouk nadobudne a upevní si nové vedomosti. Oboznámi sa so stavbou a pomenovaním jednotlivých častí huslí a sláčika.
Obsahom lekcií sú odborné rady, cviky, ktoré umožnia uvoľnenosť oboch rúk a postoja pri hraní na husliach. Ich používanie v praxi počas hrania na husliach je dôležité. Častým precvičovaním odporúčaných cvikov sa zlepší vaša základná technika hry na husliach.
Pri prirodzenom postoji je váha tela rozložená na obidve nohy. Preto máte možnosť stiahnuť si obrázok “podložku pod nohy“ v pdf formáte, ktorý naznačuje umiestnenie chodidiel pri hraní na husliach.

K čomu slúži metodická príručka “Farebné struny”?

Aby si žiak prípravného štúdia hry na husliach v základnej umeleckej škole, aj samouk začiatočník s ľahkosťou osvojil a upevnil elementárnu orientáciu v prvej polohe na hmatníku huslí a zadelenie sláčika.
Aby si cvičením – hraním piesní z metodickej príručky FAREBNÉ STRUNY upevnil základné vedomosti, zdokonalil nadobudnuté základné technické zručnosti a prežíval radosť z ich interpretácie na husliach.