Farebné struny

(1 recenzia zákazníka)

16,50 

Metodická príručka Farebné struny je zrozumiteľná a praktická.

Farebné vyznačenie strún na husliach, Farebné vyznačenie hmatov na husliach,  Farebné zadelenie sláčika, Zapísané tempo pri každej piesni, Texty uvedených piesní , Jednoduchý akordický sprievod k melódiám piesní a Obrázky na vymaľovanie (na uvoľnenie svalov rúk počas cvičenia na husliach) majú pozitívny vplyv na začínajúcich huslistov, pretože im spôsobujú radosť pri hraní známych melódií a podporujú v rýchlom osvojení si základných technických zručností v hre na husliach.

Popis

Spread the love

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí.

V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy a v druhej časti aplikuje osvojené základné technické zručnosti, ktoré žiak nadobudol prípravou k hre na nástroji, pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Druhá časť obsahuje pätnásť obľúbených melódií a jednu hudobnú hádanku predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v jednoduchej notovej úprave.

Hmaty na husliach sú v metodickej príručke zapísané číslami. To znamená, že hranie melódií na husliach si žiak prípravného štúdia ZUŠ aj samouk začiatočník osvojí podľa farebného zápisu čísel, ktorý je prepojený aj s notovým zápisom.

Zadelenie sláčika: Každá zapísaná melódia v metodickej príručke má svoj rytmus. Ťah sláčika po strunách huslí podľa dĺžky nôt – rytmus – je zaznačený grafickým zadelením sláčika. Každá časť sláčika je vyznačená špecifickou farbou, ktorá určuje miesto kde sa má konkrétny hmat piesne zahrať. Spôsob správneho zadelenia sláčika je graficky znázornený pri každej piesni.

Pri každej piesni je zapísané tempo (rýchlosť), v ktorom sa môže interpretovať.

Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod. Melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeón…

Metodická príručka obsahuje aj niekoľko obrázkov na vymaľovanie, ktoré tiež pozitívne vplýva na uvoľnenie svalov ľavej aj pravej ruky huslistu/huslistky začiatočníka, popri cvičení na husliach.

Formát: B5 (176 x 250 mm)
Počet strán: 48
ISBN 978-80-8141-173-1

 

FAREBNÉ STRUNY Metodická príručka - trailer


Video embedding powered by Webilop

1 recenzia k Farebné struny

  1. audens

    Veľmi dobre spracovaná príručka pre začínajúcich hudobníkov bez obmedzenia veku. Výborná metodika s farebným označením strún a hmatov na husliach a farebné označenie časti sláčika.

Pridať recenziu