Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 sa zameriava na systematické rozvíjanie a zdokonaľovanie interpretácie a muzikality huslistu začiatočníka. Princíp Metodických príručiek FAREBNÉ STRUNY 2 a FAREBNÉ STRUNY je rovnaký. Teoretické poznatky z hudobnej teórie prepájam s praktickými interpretačnými činnosťami. Notopis melódií piesní je v husľovom kľúči. Piesne sú v tóninách zapísané tak, aby si huslista precvičil […]

Ponúkam vám metodickú príručku FAREBNÉ STRUNY, ktorá vznikla ako pokračovanie Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach https://violin.preferably.eu. Môže sa používať aj samostatne ako literatúra pre žiakov prípravného štúdia v základnej umeleckej škole a samoukov v hre na husliach. Nie je to klasická „Škola hry na husliach“. Príručka obsahuje Slovenské ľudové piesne a jednu hudobnú hádanku. Cvičením – hraním […]